Облекчава се режима за наемане на чуждестранни работници в България

Предстоят промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, които ще ускорят издаването на визи до седем дена от подаването на искане от работодателя.Ще се изискват само паспорт и договор с работодател, също така работодателят ще декларира, че ще осигури жилище на работника, но няма да има пряк ангажимент към това.Обсъжда се също така и удължаване на срока за работната виза до 5 месеца за сезонна заетост.

Още новини

Контактный адрес:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис