Бизнес организации и професионални сдружения против идеите на правителството за промени в пенсионния модел

Много професионални сдружения и почти всички работодателски организации, се обявиха категорично против идеята парите от УПФ, да могат да се прехвърлят в НОИ. В безпрецедентна обща декларация Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ)  се обявиха срещу готвените промени. Декларацията беше подкрепена и от Асоциацията на банките в България (АББ). В свои декларация Българската стопанска камара(БСК) и Българската търговско-промишлена палата(БТПП) също се изказаха остро срещу идеята на финансовия министър Владислав Горанов. Само КРИБ зае неясна позиция, отначало подкрепи, после се обяви против, а след това пожела да се даде време до 31 март 2015г., да се обсъдят промените.

Още новини

Контактный адрес:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис