От 1 януари 2013г. България въвежда единна сметка за данъкоплатците

От началото на 2013г., в България всеки данъкоплатец ще има единна сметка, която ще отразява всички негови задължения и плащания. Като основен плюс на тази сметка се смята единното платежно, с което ще може да се превеждат всички данъчни и осигурителни задължения за даден месец. Основните притеснения при въвеждането и са, че има много необвързани задължения в информационната система на НАП, които няма да има време да бъдат изчистени към началото на действие на новата система. Друго притеснение при действието на новата единна сметка е, че при нея ще се погасява най-старото съществуващо задължение, което може и да е с изтекла давност.

Още новини

Контактный адрес:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис