Подготвя се актуализация на СИДДО между България и Швейцария

Българското правителство е одобрило проект на нова спогодба между България и Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане. Основната промяна е добавянето на клауза за обмен на информация между двете държави, включително такава представляваща банкова тайна. По този начин българската страна се надява да намалеят опитите за заобикаляне на данъчното законодателство и данъчните измами.

Още новини

Контактный адрес:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис