Module Variations

On this page you can preview all additional styles for modules, which can help you change standard apperance of modules. In module settings, in field "module suffix" please give desired module suffix name (without apostrophes), for example border-black-top , which adds black border above title. You can apply this suffixes to any module in Joomla!.

Счетоводни и финансови услуги

andiel Счетоводна отчетност спрямо българските или международните счетоводни стандарти;


andielОсчетоводяване на фактури и плащания от клиенти;

Прочети повече ...

Счетоводни и финансови отчети

andielИзготвяне на стандартни финансови отчети съгласно българското законодателство;


andielМесечни и тримесечни справки за управленски нужди по зададен от клиента формат;

Прочети повече ...

Данъчно планиране и консултации

andielИзготвяне на индивидуална данъчна стратегия за всеки наш клиент;


andielУчастие в данъчните ревизии на нашите клиенти и направа на необходимите регистрации свързани с данъчните закони;

Прочети повече ...

Социално осигуряване

andielИзготвяне на ведомости за заплати, социални осигуровки и ДОД, хонорарни листа, изчисляване на възнаграждения ...

andielИзготвяне и подаване на справки и декларации свързани със социалното осигуряване;

Прочети повече ...

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис