България на първо място в ЕС по жени ИТ специалисти

В България, в ИТ сектора жените са 30% при средно за ЕС 16.7%. Най-близо до нас са румънците с 26% жени ИТ специалисти, а Словакия е последна с 9.2%. В ИТ сектора в ЕС са заети вече над 8 милиона души.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис