2017 - в българската икономика ще се влеят до 400 милиона лева

Това прогнозира Българската агенция за инвестиции(БАИ), на база на подадени заявления за сертифициране от агенцията. Тези инвестиции ще доведат и до 6000 нови работни места. Интересът на инвеститорите, отново е насочен към седемте приоритетни сектора - компютърна и комуникационна техника, електрически съоръжения, машини и оборудване, текстил и облекло, химични продукти, изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини и хранителни продукти.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис