За 10 години членство в ЕС ИТ индустрията в България е нараснала със стотици проценти

По данни на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., ИТ бизнесът в България е нараснал с около 300% като заети в сектора и с над 630% като ръст наприходите. Заетите в ИТ бизнесът в България през 2006г. са били около 5 хиляди, през 2016г. са вече около 20 хиляди души. При приходите ръстът е още по-впечатляващ. От 140 милиона евро през 2006г. до над 1 020 милиона евро(един милиард и двадесет милиона евро) през 2016г.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис