България е на 30-то място в свето по принос към човечеството

Индексът на тази класация измерва какъв е приносът на дадена държава не към собственото и население, а към цялото човечество. България е на 22-ро място по принос в науката и технологиите и на 34-то място по принос в културата. На първите 3 места са Швеция, Дания и Нидерландия. България се намира между Словения и Ю.Корея.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис