ЕК започва реформа на корпоративното облагане

Основната цел е да се гарантира, че дружествата са данъчно задължени в страните, където е генерирана печалбата, и не могат да избегнат плащането на дължимите данъци. Предложението за автоматичен обмен на информация  е получило единодушна подкрепа от министрите на финансите на страните членки и технически трябва да се финализира до края на 2015г.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис