Отново вдигат данъка върху лихвите по влоговете на 10 процента

От 2015г. данъкът, с който ще се облагат лихвите върху влоговете отново става 10%. Този данъкът ще обхваща всички депозите( а не само срочните), с изключение на детските. Междувременно Световната банка постави България на 89-то място по данъчна тежест в света. В изследването са участвали 189 държави.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис