Край с банковата тайна в ЕС

Това става възможно, след като Австрия и Люксембург прекратиха 6-годишната си съпротива за отпадане на банковата тайна в ЕС. Очаква се в рамките на две години всички държави-членки да въведат във вътрешното си законодателство промените в евродирективата.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис