От 2014г. в България ще има фискален съвет за наблюдение на бюджета

От следващата година, в България ще има фискален съвет, който ще наблюдава макроикономическите показатели и изпълнението на бюджета. Съветът се създава, поради изискване на евродиректива, ще бъде от 5 члена, които се избират от парламента. Съветът ще пише мотивирани становища до финансовия министър по повод приемане и изпълнение на бюджета, но не е ясно каква стойност ще имат тези становище и дали ще бъдат взимани под внимание при вземане на решения на правителствено ниво.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис