България на 57-мо място в света по конкурентноспособност

Това се посочва в годишния доклад за конкурентноспособност на Световния икономически форум. България изпреварва няколко страни от ЕС - Гърция, Кипър, Румъния, Словения, Словакия и Унгария.Факторите, които допринасят за доброто позициониране на България сред 148-те изследвани държави са - макроикономическа стабилност - 30-то място и технологична готовност - 44-то място. Това, което дърпа България назад е качестовото на институциите - на 107-мо място и ефективност на пазара на труда - на 61-во място.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис