България ще насърчава аутсорсинг проектите

След промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите става възможно вече да се издават сертификати за инвестиции клас А или Б за проекти в сферата на услугите. Такива сертификати ще могат да се издават за проекти с не особено висока стойност на инвестицията, но разкриващи много нови работни места.  Анкета показва, че все повече компании възнамеряват да аутсорстват дейностти, най-вече в ИТ-сферата  и тази на финансовите и счетоводните услуги.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис