Държавните пенсии в България ще намаляват

Според актюерски доклад на НОИ, съотношението между размера на пенсията и осигурителния доход ще спада, като от 45% в момента, ще стигне 34% към 2037г. За да се покрият дифицитите, осигуровките за пенсия трябва да бъдат 35% от доходите на работещите.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис