Самото подаване на данните в регистъра ще се осъществява чрез електронните услуги на НОИ. Вторият етап от електронизирането на процеса трябва да завърши до края на 2015. Така ...

През 2013г., стокообменът между Китай и България е достигнал 1,884 милиарда долара. Виното, минералната вода, селскостопанските и хранителните продукти са с най-голям потенциал ...

България успя да пласира успешно 10-годишни еврооблигации при много ниска доходност, малко над 3 %. Еврооблигациите са изкупени от различни по профил инвеститори от различни ...

София е най-предпочитания град в Европа от хората работещи от разстояние. С напредъка на технологиите, все повече хора работят по интернет от разстояние и за тях са важни нещ...

През март 8 банки, понижиха лихвите по предлаганите от тях депозити, включително КТБ и ПИБ. Лихвите по 6-месечните депозити в лева, вече са около 3-4%, а за тези в евро малко по-ни...

Това става възможно, след като Австрия и Люксембург прекратиха 6-годишната си съпротива за отпадане на банковата тайна в ЕС. Очаква се в рамките на две години всички държави-...

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Последно от Блога

Няма намерени новини